Terrain Vague - Jan Ketelaars Film

TERRAIN VAGUE (1992)

Langs de rand van Amsterdam

“De essentie is aan de rand van het blikveld te vinden, zoals de stad het duidelijkst gedefinieerd wordt in haar grensgebieden. Hiertoe is verstrooide concentratie nodig.”

J. Bernlef

De rand van de stad was in ieders jeugd een gebied dichtbij huis waar je als door een verre streek kon ronddolen. Waar je vol spanning de grens passeerde tussen bebouwde en natuurlijke omgeving. Nog altijd nodigt die rafelige overgangszone tussen stad en platteland uit tot dwalen, tot rondkijken met een nieuwsgierige blik.

TERRAIN VAGUE neemt de toeschouwer mee door de periferie van Amsterdam en toont het onopgesmukte uiterlijk van de stad. Langs het stelsel van wegen en spoorlijnen bevinden zich talloze restgebiedjes. Plaatsen waar ooit iets begonnen is dat niet is afgemaakt, die wachten op een bestemming. Vergeten plekjes waaraan stadsbewoners in velerlei vormen een voorlopige invulling geven, waar ze tijdelijk de ruimte vinden voor bezigheden waar elders geen plaats voor is. Tijdelijk. Want steeds weer –en steeds meer- moet improvisatie wijken voor de met meetlat en passer gedicteerde ordening van de oprukkende stad.

Producent: Ruud Monster voor Jura Filmproducties
Geluid: Karel Evers
Muziek: Gijs Tra

Festivals en vertoningen

  • 1992 International Film Festival Rotterdam (hoofdprogramma)
  • 1992 Nederlands Film Festival
  • 1992 Figuera de Foz
  • 1992 Mannheim (hoofdprogramma)
  • 1997 Talinn
  • 2009 Split
  • De film is verkocht aan de Finse televisie en is vele malen op diverse plekken in Nederland te zien geweest (oa Delft, de TU Bouwkunde)